Saavutettavuus

Näkö-, kuulo-, motoriikka- ja kognitiorajoitteet asettavat omat haasteensa verkkopalvelun suunnittelulle saavutettavuuden näkökulmasta.

Saavutettavuus on käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden osa-alue, jolla pyritään varmistamaan, että digitaalisten palvelujen sisällöt ja toiminnallisuudet ovat saavutettavissa mahdollisimman laajalle ihmisjoukolle riippumatta näkö-, kuulo-, motoriikka- tai kognitiorajoitteista.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta tuli Suomessa voimaan keväällä 2019. Laki velvoittaa julkisen sektorin lisäksi tiettyjä yksityisen sektorin toimijoita noudattamaan WCAG 2.1. AA-tason mukaista saavutettavuutta. Yksityisellä sektorilla vaatimukset koskevat esimerkiksi vesi-, energia-, pankki-, posti- ja liikennealan toimijoita.

Vaatimukset ottavat kantaa sivuston tekniseen toteutukseen, suunnitteluun ja itse sisältöön. Tavoitteena on varmistaa sisältöjen saavutettavuus avustavilla teknologioilla (esimerkiksi ruudunlukuohjelmilla), käytettävyys riippumatta näkörajoitteista tai muista esteistä sekä sisällön toistuminen oikein eri päätelaitteilla. Suomessa lakia valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Saavutettavuuteen kannattaa satsata

Hyvä saavutettavuus on lainsäädännöstä riippumatta parhaiden käytäntöjen mukaista verkkopalveluita suunniteltaessa. Se edistää yhdenvertaisuutta, parantaa asiakaskokemusta ja parhaassa tapauksessa jopa säästää kustannuksia. Myönteisenä sivuvaikutuksena se useimmiten parantaa myös hakukonenäkyvyyttä.

Laki ja standardit kattavat hyvän saavutettavuuden vain osin. Ne eivät ota kantaa palvelun rakenteen ymmärrettävyyteen tai navigaation käytettävyyteen. Hyvä saavutettavuus tuleekin huomioida digipalveluiden toteutuksessa kokonaisvaltaisemmin ja osana käyttäjälähtöistä suunnittelua.

Lue lisää saavutettavuusdirektiivistä ja sen voimaanastumisen aikataulusta blogistamme.

Haluatko kuulla lisää saavutettavuusdirektiivin asettamista vaatimuksista ja hyvän saavutettavuuden tarjoamista eduista yrityksellesi?

 Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Blogi

Saavutettavuuden ROI

Moni yritys tinkii saavutettavuudesta, vaikka todellisuudessa kyseessä on kannattava sijoitus. Puhumme nyt rahasta.

Lue lisää

Blogi

Verkkokauppa ja saavutettavuus

Suomessa yli miljoona ihmistä hyötyy saavutettavista palveluista. Verkkokaupoille saavutettava sisältö tarkoittaa merkittävää kilpailuetua ja muutosnopeus on nyt valttia. Mitä verkkokauppiaan kannattaa nyt siis tehdä?

Lue lisää

Blogi

Saavutettavuus on kaikkien etu

Onko palvelusi käyttäminen mahdollista?

Lue lisää

Blogi

Mitä saavutettavuusdirektiivi vaatii verkkopalvelulta?

Mitä tarkoitetaan verkon saavutettavuudella? Ketkä saavutettavuusdirektiivin piiriin kuuluvat ja milloin se astuu voimaan?

Lue lisää

Palvelu

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Helppokäyttöinen ja aidosti lisäarvoa tuottava verkkopalvelu syntyy ottamalla huomioon käyttäjän todelliset tarpeet.

Lue lisää

Blogi

Laadun mittaaminen ja kehittäminen verkkopalvelussa

Kuinka mitata verkkopalvelun laatua? Miten havaitut ongelmat tulisi priorisoida?

Lue lisää

Huoneentaulu

Verkkopalvelun saavutettavuus

Saavutettavuuden vaatimukset sisällöille.

Lue lisää