Verkkopalvelu on tärkeä etappi asiakkaan ostopolulla ja usein ensimmäinen paikka, jossa asiakas kohtaa yrityksesi. Palvelun avulla voimme luotsata asiakkaita aktiivisesti eteenpäin kohti yhteydenottoa tai asiointia. Se tarjoaa myös loistavat mahdollisuudet tunnistaa, missä kohtaa ostopolkua asiakas kulkee ja millaisia tietoja hän seuraavaksi tarvitsee. 

Käyttäjälähtöinen suunnittelu on laadukkaan toteutuksen perusta. Erilaiset käyttäjäkyselyt ja -testit, prototyypit ja A/B-testaus antavat arvokasta tietoa siitä, millaiseen suuntaan palvelua kannattaa kehittää. 

Tunnistamalla keskeiset asiakasprofiilit voimme myös arvioida, kannattaisiko sivuston tai palvelun sisältöä personoida kävijän tarpeiden mukaan. Kiinnitämme huomiota hyvään löydettävyyteen ja hakukoneoptimointiin (SEO) suunnittelun alkuvaiheista asti.

Teknisessä toteutuksessa varmistamme, että palvelua on helppo laajentaa ja uudistaa liiketoiminnan vaatimusten mukaan. Toimintavarmuus, nopeus, integroitavuus, helppo kieliversiointi, lokalisointi ja sisältöjen helppo päivittäminen ovat teknisen toteutuksen vahvuuksia. Teknologiavalinnat tehdään aina siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla suunnitellun palvelun vaatimuksia. Palvelujen jatkokehittämistä ja onnistumisen arviointia ohjaava analytiikka on keskeinen osa palvelutoteutuksiamme. 

Verkkosivustot kytkeytyvät usein muihin liiketoiminnan järjestelmiin ja prosesseihin, mikä korostaa oikeiden teknisten valintojen merkitystä jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Oletko perustamassa tai uudistamassa verkkopalvelua tai -sivustoa? Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista?

Ota yhteyttä