Intranet ja Extranet

Intranet ja extranet tarkoittavat pääasiassa samaa asiaa: tietyn ryhmän käyttöön eristettyä suljettua verkkopalvelua.

Intranet on useimmiten esimerkiksi yrityksen tai organisaation henkilöstön sisäiseen viestintään tarkoitettu verkkopalvelu, extranetiin puolestaan pääsevät edellä mainittujen lisäksi myös yrityksen asiakkaat ja sidosryhmät.

Intranetin rooli työyhteisöviestinnässä on toimia johtamisen työkaluna, työkulttuurin edistäjänä sekä yhteisöllisenä työtapojen ja -tilojen palveluna. Sosiaalinen intranet luo yrityksen sisäisestä viestinnästä dialogia, jossa koko työyhteisö osallistuu sisällön, kulttuurin ja työtapojen kehittämiseen.

Extranet (tai ekstranet) toimii yrityksen palvelukanavana sidosryhmiin, kuten kumppaneille ja asiakkaille. Palvelukanavan rooli on toimia asioinnin mahdollistajana sekä asiakaskokemuksen johtamisen työkaluna. Henkilökohtaisen asiakaspalveluprosessin vieminen verkkoon on yritykselle investointi, joka tuottaa nopeasti parempaa ja personoidumpaa asiakaskokemusta ja näkyy sitoutuneempina ja tyytyväisempinä asiakkaina.

Sähköinen asiointi tuo joustavuutta

Ekstranetit ja erilaiset palveluportaalit ovat tunnetuin sähköisen asioinnin muoto. Näille palveluille tyypillistä on tarjota käyttäjälle yksilöllistä ja personoitua palvelua verkon yli. Esimerkiksi olemassa olevalle asiakkaalle voidaan palveluun tuoda laajempaa tietoa palveluista ja tuotteista, näyttää asiakkuuteen liittyvää aineistoa ja historiaa tai mahdollistaa verkkokauppamaisesti uusien palveluiden ja tuotteiden ostaminen.

Asiakkaille verkkopalvelu on usein vaihtoehtoinen palvelukanava sähköpostille ja puhelimelle, jolloin toteutuksissa keskeistä on helppokäyttöisyys, luotettavuus ja istuvuus kaikkiin laitteisiin. Sähköinen asiointi tuo asiakkaille joustavuutta yrityksen kanssa asioimiseen.

Yritykset pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan jatkuvasti paremmin ja tehokkaammin. Verkossa tapahtuvasta asioinnista syntyy huomattavasti enemmän dataa kuin perinteisistä kanavista. Nämä tiedot mahdollistavat aikaisempaa yksilöllisemmän markkinointiviestinnän ja kohdennetun myynnin. Asiakkaan itsepalvelu ja esimerkiksi integraatioiden kautta toteutuva automatisointi puolestaan tehostaa prosesseja ja vapauttaa aikaa - näin esimerkiksi myynti voi keskittyä isoimpiin ja vaativimpiin asiakkuuksiin.

Sähköisen asioinnin nimikkeen alla mahtuu monenlaisia palveluita. Osa niistä niveltyy avoimeksi osaksi verkkosivustoa jonkin toiminnallisuuden muodossa. Kevyimmillään sähköiseksi asioinniksi voi kutsua erilaisten palveluhakujen tekemistä, sähköisten lomakkeiden täyttämistä ja käyttäjän ohjaamista oikean tiedon äärelle.

Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää intranet- ja extranet-ratkaisuistamme ja niiden tuottamista hyödyistä yrityksellesi?

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Teknologia

Crasman Stage

Crasman Stage on joustava alusta kaikille sähköisille palveluille, kuten intraneteille ja ekstraneteille.

Lue lisää

Teknologia

Crasman Studio

Crasman Studio on koti kaikille tiedostoillesi, tuotetiedoillesi ja materiaaleillesi.

Lue lisää