Otimme Copilot-tekoälyn avuksi ja kysyimme käyttökokemuksista ja tulokset olivat lupaavia. Yhdeksän kymmenestä crasmanilaisesta Luovasta nörtistä haluaa jatkaa sen käyttöä. Työn tuottavuuden kasvu ja parantunut laatu palvelevat myös asiakkaitamme.

7.3.2023 oli päivä päivä, jolloin GitHub Copilot for Business -tekoäly saapui Crasmanille osaksi kaikkien kehittäjiemme työkalupakkia. Copilot on tekoälyyn perustuva virtuaalinen “ohjelmoijakaveri”, joka tekee ehdotuksia ja avustaa kehittäjää kirjoittamaan ohjelmakoodia nopeammin.

Kehittäjän koodieditoriin integroituva OpenAI:n kehittämä Copilot on tekoälytyypiltään generatiivinen esikoulutettu OpenAI Codex -kielimalli. Todettakoon heti alkuun, että GitHub ei tallenna Copilot for Business -version käsittelemää dataa, eikä sitä myöskään käytetä tekoälyn kouluttamiseen.

Teetimme noin kuukauden Copilot-testikäytön jälkeen kehittäjillämme anonyymin kyselyn, jossa selvitimme kokemuksia tekoälystä ja sen vaikutuksista kehittäjien arkeen.

Yleisesti tekoälykyselyn tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että tekoäly on perustavanlaatuinen muutos kehittäjien arkeen eikä paluuta vanhaan enää ole. Kyselyyn vastanneista kehittäjistä 68 % käyttää Copilotia apunaan joka päivä.

Mielenkiintoisen ja laadukkaan työn määrä ovat lisääntyneet

  • 75 % vastaajista kokee olevansa tuottavampia
  • 69 % vastaajista pystyy keskittymään entistä enemmän mielenkiintoisen työn tekemiseen
  • 41 % vastaajista kokee, että oman ohjelmointityön laatu on parantunut
  • Yleisesti Copilot on vähentänyt turhautumista ja lisännyt työn mielekkyyttä


Ja ehkä se kaikista oleellisin kysymys - haluatko jatkaa Copilotin käyttöä?

Copilot_taulukko

Mitä ongelmia tai huolia Copilot-testikäytön aika nousi esille?

Kielimalliin perustuva tekoäly ei ole erehtymätön ja välillä Copilotin tekemät koodiehdotukset eivät vastaa tarpeeseen.

Huomasimme myös, että Copilot toimii joidenkin ohjelmointikielten kanssa paremmin kuin toisten. Esimerkiksi Typescript sujuu paljon mallikkaammin kuin PHP, johon liittyvissä koodiehdotuksissa oli usein virheitä tai toimimattomuutta.

Kehittäjän on aina arvioitava Copilotin tekemiä koodiehdotuksia kriittisesti. Tässäkään ei ole muutosta aiempaan, koska kehittäjä on vastuussa tuottamastaan ohjelmakoodista, vaikka se syntyisi Copilotin avustamana.

Copilot on toistaiseksi saatavilla vain rajatulle joukolle koodieditoreja, kuten esimerkiksi Visual Studio Codelle. Jos olet tottunut käyttämään jotain tiettyä koodieditoria, on mahdollista, ettei Copilotia ole siihen saatavilla.

Ohjelmakoodiin liittyvät tekijänoikeusasiat ovat herättäneet huolta kansainvälisessä ohjelmoijayhteisössä, sillä Copilotia on koulutettu julkisista lähteistä saatavilla olevalla lähdekoodilla.

Kehittäjän voi olla vaikea varmuudella tietää, onko Copilotin ehdottama koodipätkä lisenssivapaa vai sisältyykö siihen riski, että se saattaa sisältää myös lisensoitavia osia.

  • GitHub on reagoinut huoleen ja lisää Copilotin läpinäkyvyyttä. Copilot kertoo jatkossa kuinka monta kertaa ehdotettu koodipätkä esiintyy GitHubin lähdekoodivarastoissa, jonka avulla kehittäjä voi arvioida koodipätkän kelpoisuutta.
  • Copilotin luomat koodiehdotukset voi rajata siten, että se ei esitä vaihtoehtoja, jotka löytyvät samassa muodossa useista GitHubin julkisista lähdekoodivarastoista ja ovat sitä kautta todennäköisimmin jonkin avoimen lähdekoodin lisenssin alaisia.
  • Lyhyet koodipätkät eivät automaattisesti ole tekijänoikeussuojattuja vaan niiden on oltava riittävän itsenäisiä  ja omaperäisiä saadakseen tekijänoikeudellisen suojan (ns. teoskynnys).

Copilot nopeutti työtä jopa puolella

Näiden tulosten perusteella on selvää, että enemmistö kehittäjistä on ottanut Copilot-tekoälyn avosylin vastaan ja se on lisännyt työn mielekkyyttä. Joku kehittäjä mainitsi kyselyn avoimissa palautteissa lähtevänsä barrikadeille, jos Copilotin käyttö ei pilottijakson jälkeen jatku.

Tekijänoikeudelliset asiat vaativat tarkkuutta, mutta samat asiat nousevat esille myös silloin, jos poimitaan ohjelmointiaiheisilta keskustelupalstoilta koodiesimerkkejä oman työn tueksi.

Myös GitHub on tutkinut Copilotin vaikutusta työn tuottavuuteen ja kehittäjien tyytyväisyyteen. Tutkimuksessa mitattiin työn tuottavuuden kasvua antamalla sama ohjelmointitehtävä kahteen eri ryhmään jaetuille kehittäjille.

Copilotia käyttäneen ryhmän kehittäjät suoriutuivat tehtävästä keskimäärin 55% nopeammin kuin verrokkiryhmän kehittäjät. GitHubin tutkimuksen tulokset olivat hyvin linjassa Crasmanin kehittäjäyhteisöltä kerättyyn palautteeseen.  

Työn tuottavuuden kasvu ja parantunut laatu ovat asioita, jotka palvelevat myös asiakkaitamme. Eikä pidä unohtaa lisäarvoa, joka syntyy työhönsä tyytyväisestä hymyilevästä luovasta nörtistä.

Crasman Insight seuraa tekoälyn tuloa ja vaikutusta digitaaliseen kaupankäyntiin. Tutustu aiemmin julkaistuihin katsauksiin.

 

Crasmanin teknologiajohtaja Mikko Tikkanen on teknologioiden, työkalujen ja prosessien haastaja ja liiketoiminnan jatkuva kehittäjä.

Mikko Tikkanen avatar