Kasvumarkkinointi

Tunnistamme kasvun mahdollisuudet ja ratkaisemme digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin liittyvät haasteet näkemyksellä (insight), strategialla ja jatkuvalla kehityksellä.
Better CX here -tarra
myyntisuppilo-ikoni

Myynti

Tehoja myynnin ja markkinoinnin yhteispelillä

Markkinointi-ikoni

Markkinointi

Markkinointi kasvun moottoriksi

Asiakaskokemus-ikoni

Asiakaskokemus

Ihminen liiketoiminnan keskipisteenä

Nainen ja mies keskustelevat iloisesti keskenään. Taustalla mies katsoo eteenpäin.

Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi on yhteistyömalli, joka tunnistaa myynnin ja markkinoinnin digitaalisen kasvun mahdollisuudet ja esteet. 

Crasmanin kasvumarkkinointia tekee datalähtöinen ja monialainen tiimi, joka on sitoutunut edistämään verkkoliiketoiminnan kasvua. Kokonaisvaltainen, koko asiakaspolun huomioiva lähestyminen markkinointiin erottaakin kasvumarkkinoinnin ns. perinteisestä markkinoinnista.

70%

Kuluttajista aloittaa ostajanmatkan hakukoneesta. (Forrester)

10x

Tehokkaampi tapa liidien konversioon kuin outbound menetelmät. (Gartner)

50%

Pienempi asiakkaiden hankitahinta kasvumarkkinoinnilla. (McKinsey)

Mitä kasvumarkkinointi on käytännössä?

CRM-markkinointi-ikoni

CRM-markkinointi

Asiakasuskollisuus, pysyvyys, tuotto ja elinkaari.

Inbound-markkinointi-ikoni

Inbound-markkinointi

Houkuttelee asiakkaita räätälöidyillä ja arvokkailla sisällöillä.

Markkinoinnin automaatiot-ikoni

Markkinoinnin automaatiot

Rutiinitehtävien hallinnointi ja suorittaminen automatisoidusti.

Kasvuhakkerointi-ikoni

Kasvuhakkerointi

Kevyet ja kustannustehokkaat digitaalisen markkinoinnin taktiikat.

Kampanjat-ikoni

Kampanjat

Integroitua ja monikanavaista markkinointiviestintää.

Growth-driven design -ikoni

Growth-Driven Design

Datalähtöinen menetelmä, joka keskittyy verkkosivuston suorituskyvyn ja käyttökokemuksen jatkuvaan parantamiseen.

Kasvumarkkinoinnin prosessi

Crasman_Insigh_live_paneeli

1. Näkemys

Näkemykseen (insight) päästään prosessilla, jossa kerätään tietoa, todisteita ja havaintoja eri lähteistä, pohditaan asiayhteyksiä ja tutkitaan ristiriitoja. Insight-tutkimus antaa kasvustrategille mahdollisuuden muodostaa näyttöön perustuvia näkemyksiä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin vaikuttavuudesta. Siksi näkemys perustuu aina tutkittuun tietoon ja dataan.

2023_Crasman_fiiliskuvat-35

2. Strategia

Tuloksellisen ja vaikuttavan myynnin ja markkinoinnin taustalle tarvitaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin pohjautuva kasvustrategia. 

 

Strategista kasvun suunnittelua tehdään liiketoiminnallisten tavoitteiden sekä näkemyksen (insight) pohjalta.

 

Kasvustrategia kokoaa yhteen tiedon siitä, miten asiakkaita saadaan ja miten heidät pidetään. Se sitoo yhteen yrityksen tuote- tai palvelutarjooman ja kilpailuedut. Se määrittelee muun muassa  kohderyhmät, asiakaskokemuksen sekä digitaaliset kanavat, joista asiakkaat tavoitetaan. 

 

Suunnittelussa huomioidaan insightin lisäksi myös tarvittavat resurssit, digitaaliset kontaktipisteet sekä niiden kehitystarpeet.

inbound

3. Jatkuva kehitys

Digitaalisessa maailmassa menestyksen salaisuus on yksinkertainen: Myynnin ja markkinoinnin yhteispeli, sen jatkuva kehitys ja luotettava tuki. 

 

Yhdessä asiakkaan kanssa tehtävän jatkuvan kehityksen ytimessä on liiketoimintaan, mitattavaan kasvuun ja sen tavoitteisiin nojaava kasvulähtöinen suunnittelu. 

 

Hyvä kasvustrategia käyttää useita sisältöjä, kanavia ja työkaluja viestintään eri kohdeyleisöjen kanssa. 

 

Crasman on aktiivinen myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaskokemuksen kehittäjä. Pidämme huolen, että kehitystoimenpiteet pysyvät suunnitelmallisina, ajantasaisina ja asiakkaidemme liiketoimintaa kasvattavina.

 

Yhdessä tekemällä saamme sinut loistamaan. 

Ota yhteyttä:

Täytä yhteydenottolomake tai ota suoraan yhteyttä Anuun tai Tomiin.

Tilaa Crasmanin uutiskirje