Digitaalisen markkinoinnin työkaluja käyttämällä osaamme tarjota asiakkaille oikeanlaista sisältöä oikeaan aikaan – saaden asiakkaan lopulta ostamaan juuri teiltä.

Digimarkkinointia toteutetaan osuvien sisältöjen ja teknologian avulla. Se on jatkuvaa tekemistä, jossa tuotetaan asiakkaan ongelmaan ja sen ratkaisuun liittyviä sisältöjä. Teknisiä ratkaisua hyödyntäen sisällöillä tavoitetaan halutut kohderyhmät oikea-aikaisesti, ja markkinoinnin vaikuttavuutta ja eri kanavien toimivuutta pystytään mittaamaan ja seuraamaan. Lopputuloksena on myynnin kasvu ja parempi asiakasymmärrys.

Teemme kanssanne digitaalisen markkinoinnin suunnitelman, jossa käsitellään seuraavia asioita:

  • Millaisia liiketoiminnallisia tavoitteita teillä on ja miten digimarkkinointi voi niihin vastata?
  • Millaisia ostajapersoonia asiakkaistanne löytyy?
  • Missä kanavissa asiakkaanne liikkuvat, miten heidät tavoittaa ja kuinka heitä tulee puhutella?
  • Millaisia sisältöjä tarvitsette ja kuinka usein niitä tulee julkaista?
  • Millaista teknologiaa tarvitsette sisältönne julkaisuun, jakeluun ja optimointiin?
  • Kuinka saatte verkkopalvelunne tai verkkokauppanne konvertoimaan tavoitteiden mukaisesti?
  • Millaista maksettua näkyvyyttä tarvitsette digitaalisissa kanavissa ja kuinka hyödynnätte ohjelmallista ostamista?
  • Kuinka tuotettanne voisi kehittää kasvun mahdollistamiseksi?
  • Miten ilahdutatte nykyisiä asiakkaitanne ja pidätte heidät palvelunne parissa jatkossakin?

Kasvumarkkinointi yhdistää inboundin ja perinteisen digitaalisen markkinoinnin parhaat puolet

Inbound-markkinointi pyrkii osumaan asiakkaan ostopolulla oikeaan kohtaan oikeanlaisilla sisällöillä. Kasvumarkkinoinnissa yhdistämme inboundin perinteisempään digimarkkinointiin tuloshakuisesti ja pyrimme optimoimaan asiakashankinnan hintaa, sisällöntuotantoa ja ostetun digitaalisen mainonnan tehokkuutta.

Haluamme kouluttaa asiakkaamme kasvumarkkinoinnin osaajiksi. Näin asiakkaan tiimi voi hoitaa kasvumarkkinointia itsenäisesti ja pyytää meiltä lisäkäsiä tarpeen mukaan.

Oletko kiinnostunut digitaalisesta markkinoinnista? Haluatko kuulla lisää sen tarjoamista hyödyistä ja mahdollisuuksista yrityksellesi?

Ota yhteyttä