Inbound-markkinointi

Onnistunut inbound-markkinointi johtaa asiakkaan ja yrityksen väliseen luottamukselliseen suhteeseen, joka jatkuu vielä ostotapahtuman jälkeen.

Asiakaskäyttäytymisen muututtua ihmiset tunnistavat mainokset entistä tehokkaammin. Heikosti kohdennettu suoramarkkinointi ja kylmäpuhelut ovat aikansa eläneitä markkinointikeinoja, jotka saattavat jopa karkottaa asiakkaan.  

Inbound-markkinointi perustuu asiakkaan kuuntelemiseen ja auttamiseen ennen varsinaista ostopäätöstä. Hyvin toteutettu inbound-markkinointi tuo yrityksen myyntiosastolle valmiiksi yrityksen palveluista kiinnostuneita potentiaalisia asiakkaita.

Perinteinen outbound-markkinointi palvelee sekin omaa tarkoitustaan; brändin tunnettuuden rakentamiseen tarvitaan volyymiä ja huomion herättämistä.  

Lisäarvon luominen potentiaaliselle asiakkaalle

Verrattuna perinteiseen markkinointiin, jossa mainostaja pyrkii aktiivisesti pääsemään asiakkaan tietoisuuteen, inbound-markkinointi tähtää asiakkaalle hyödyllisen sisällön tuottamiseen, jonka kautta asiakas on itse yhteydessä yritykseen.

Hyödyllisiä sisältöjä voivat olla esimerkiksi blogipostaukset, videot, podcastit, asiantuntija-artikkelit tai julkaisut sosiaalisessa mediassa. Yhteistä näille eri alustoille on lisäarvon tai jonkin ongelman ratkaisevan vastauksen tuominen asiakkaalle. Sisältöjen hakukoneoptimointi tukee niiden löydettävyyttä ja siten inbound-markkinoinnin onnistumista. 

Inbound-markkinoinnissa ei pyritä välittömään ostotapahtumaan, vaan luomaan ensin suhde asiakkaaseen, mikä mahdollistaa hänen aktiivisen ohjaamisensa kohti tarjolla olevia palveluita myöhemmin. Onnistunut inbound-markkinointi johtaa asiakkaan ja organisaation väliseen luottamukselliseen suhteeseen, joka jatkuu vielä ostotapahtuman jälkeen. Inbound-markkinoinnin alkuvaiheessa on tarjota sisältöjen avulla tietoa, jonka avulla asiakkaat ratkaisevat päivittäiseen työhönsä liittyviä ongelmia. 

Inbound on läpi asiakaspolun ohjaavaa markkinointia ja myyntiä

Asiakaspolulla tarkoitetaan asiakkaan matkaa tarpeen heräämisestä palvelun tai tuotteen harkintaan ja hankintaan sekä myöhemmin asiakkuuden ylläpitoon. Inbound-markkinoinnissa on tärkeää päästä mukaan asiakaspolulle tämän vielä harkitessa vaihtoehtojaan esimerkiksi tarjoamalla laadukkaita sisältöjä asiakkaan yhteystietoja vastaan.

Myös myynnin tulee orientoitua inbound-metodin käyttöön. Sisältöjen hyödyntäminen myyntiprosessissa mahdollistaa myyntivaiheen keston lyhentämisen ja tuottaa asiakkaalle yhtenäisen kokemuksen yrityksestä.

Inbound-markkinoinnin etuja

Tarkasti mitattavalla inbound-markkinoinnilla saavutetaan etuja kustannustehokkaasti.

 • Asiakkaat tavoitetaan varhaisessa vaiheessa.
 • Myynti ja markkinointi tuodaan kiinteästi yhteen. 
 • Asiakas on keskiössä läpi ostoprosessin.
 • Asiakaskohtaamisten laatu paranee.

Crasman inbound-kumppanina

Crasman toimii organisaationne inbound-kumppanina koko prosessin ajan. Autamme inbound-markkinoinnin käynnistämisessä, sivuston optimoinnissa, sisältöjen tuottamisessa sekä tulosten analysoinnissa ja tuloksiin pohjaavassa kehittämisessä. Crasman tarjoaa inbound-markkinoinnin koulutusta sekä “avaimet käteen”-toteutuksia. Inbound-markkinoinnin käynnistäminen käsittää seuraavat vaiheet:

 • inbound-suunnitelman luominen
 • ostajapersoona-analyysi
 • sisältöstrategian luominen
 • verkkosivuston ja olemassa olevien sisältöjen hakukoneoptimointi
 • uusien sisältöjen luominen
 • markkinoinnin automaation käyttöönotto
 • tulosten analysointi ja edelleen kehittäminen

Inbound-markkinointi on jatkuva prosessi, joka jalostuu ajan kuluessa, kun sivustolle saadaan uutta sisältöä. Yksi inbound-markkinoinnin eduista onkin luotujen markkinointimateriaalien uudelleenkäyttäminen ja -hyödyntäminen.

Kiinnostuitko inbound-markkinoinnista? Haluatko kuulla, miten voisit tavoittaa asiakkaasi paremmin jo varhaisemmassa asiakaspolun vaiheessa?

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Opas

Inbound-opas

Ilmainen oppaamme auttaa sinut nopeasti alkuun inbound-markkinoinnissa ja markkinoinnin automaatiossa.

Lue lisää

Palvelu

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia nivoo yhteen yrityksen tavoitteet, vahvuudet, kohderyhmät ja ostajapersoonat.

Lue lisää

Blogi

Kieli on laadun väline

Sopisiko inbound-markkinoinnille suomennokseksi saapuvaismarkkinointi, sisäistömarkkinointi vai kenties joku ihan muu?

Lue lisää