Verkkokaupan tekninen arkkitehtuuri

Verkkokaupan teknisen arkkitehtuurin huolellinen suunnittelu takaa pitkäikäisyyden ja toimintavarmuuden.
growth
Composable-Commerce

Verkkokaupan tekninen arkkitehtuuri vaikuttaa sen suorituskykyyn, käytettävyyteen, skaalautuvuuteen, turvallisuuteen ja kustannuksiin. Hyvä suunnittelu voi auttaa verkkokauppaa saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet, kuten lisäämään myyntiä, parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja vähentämään kustannuksia.

Teknologiavalinnat

Kun suunnitellaan verkkokaupan teknistä arkkitehtuuria, on tehtävä useita liiketoiminnan tavoitteisiin perustuvia teknologiavalintoja.


Valintoja tehdessä huomioidaan a
siakkaiden käyttäytyminen, liiketoiminnan muut järjestelmät, skaalautuvuus, tietosuoja- ja tietoturva, integraatiokyvykkyys, kertakustannukset ja jatkuvat kustannukset.

Liiketoiminnan tavoitteet ohjaavat teknologiatyötä

Arkkitehtuurisuunnittelussa sekä teknologiavalintojen tekemisissä on syytä lähteä liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista. Yrityksen strategiasta voidaan osaavissa käsissä johtaa myös vaatimukset teknologialle: kuinka suureksi skaalaudutaan, millä vauhdilla kehitystä halutaan tehdä, millaisella vuosibudjetilla toimitaan, kuinka räätälöityä asiakaskokemusta halutaan tuottaa – kaikki nämä seikat vaikuttavat tekniseen suunnittelutyöhön.

Tekoaly_muuttaa_verkkokauppaa-1

Esimerkkejä Crasmanin teknisestä suunnittelutyöstä

  • Nykyisen järjestelmän kartoitus ja suositukset jatkokehitykseen
  • Composable Commerce -arkkitehtuurin suunnittelu
  • Teknologiakilpailutuksissa avustaminen
  • Vaatimusmäärittelyiden ja teknisten määrittelyiden tuottaminen
  • Prosessikuvausten tuottaminen
  • Sisäisten työkalujen ja räätälöityjen sovellusten suunnittelu
  • Integraatiosuunnittelu
  • Lähdejärjestelmien (esim. ERP tai CRM) puutteiden ohittaminen räätälöidyillä sovelluksilla

Ota yhteyttä!

Tilaa Crasmanin uutiskirje