Crasmanin uusi strategi Aki Ovaska on moniosaaja, jolta löytyy kokemusta aina analytiikasta ja hakukonemarkkinoinnista strategiseen suunnitteluun. Monimutkaisten ja muuttuvien kokonaisuuksien hallintaa tarvitaan nykyään alalla kuin alalla, ja tähän tarpeeseen Akin laaja ja visionäärinen kokemus vastaa.

- Digitaalisessa maailmassa kokonaisuuksien hallinta tarkoittaa kykyä keskustella niin yksittäisen kehittäjän kuin pörssiyhtiön toimitusjohtajan kanssa. Toimivan digitaalisen palvelun rakentaminen vaatii, että palikat pysyvät käsissä käytännön yksityiskohdista strategian syvälliseen ymmärtämiseen, Aki sanoo.

Pitää uskaltaa kysyä "miksi?"

Akin mielestä Crasmanin vahvuudet ovat laajassa toteutusosaamisessa ja laadukkaassa suunnittelussa. Jatkossa Crasmanin strategia on kasvaa asiakkaidensa liiketoiminnassa myös entistä konsultatiivisempaan rooliin.

- Uskon hyvin tehdyn määrittelyn voimaan. Asioita ei kannata vain tehdä, pitää uskaltaa kysyä miksi. Muuttuvassa ympäristössä kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja on tärkeää ymmärtää asioiden suhteet. Näin ei jumiuduta tekemään yksittäisiä projekteja vaan säilytetään kokonaiskuva, ymmärretään nykyisen projektin osa tässä kuvassa ja voidaan suunnitella tekemistä pitkäjänteisesti tulevaisuuteen, Aki avaa.

Sisällöttömät kokoukset ovat ajan tuhlausta

Fasilitointia on perinteisesti tehty kasvotusten, joten korona muutti tekemistä. Aki on hyödyntänyt ongelmien taklaamiseen erilaisia virtuaalisia työkaluja kuten Miroa.

- Tavallisten, tylsien ja sisällöttömien kokousten aika on ohi. Niin läsnä- kuin etäkokouksiin on tarjolla työkaluja, joiden avulla voidaan suunnitella yhdessä ja saada välittömästi aikaan tulosta. Olen istunut aivan liian monessa kokouksessa, jossa joku kirjoittaa muistiinpanoja rönsyilevän keskustelun pohjalta. Lopputuloksena saadaan sekavat muistiinpanot, joita kukaan ei koskaan lue, Aki lataa.

- Jokaisessa kokouksessa täytyy olla paikalla joku, jolla on agenda hallussa. Pitää pystyä erilaisten fasilitoinnin työkalujen ja metodien avulla viemään kokousta eteenpäin. Jos homma ei etene, eikä tulosta tule, ei kokouksessa istumisessa yksinkertaisesti ole mitään järkeä. Se on kaikkien ajan tuhlaamista. Yhteistyökalujen hyödyntäminen auttaa myös synnyttämään kokoukseen kollobratiivisempaa henkeä. Silloin tuntuu, että rakennetaan aidosti jotain yhteistä. Asioita voidaan lähestyä positiivisen kautta, ja silti saada esiin erilaiset näkökulmat ja tarpeet.

Onnistunut projekti ottaa huomioon erilaiset näkökulmat

Pitkän uransa aikana Aki on nähnyt onnistuneita projekteja, mutta myös paljon projekteja, jotka eivät suju tai tuo toivottuja tuloksia.

- Usein jossain päin organisaatiota aloitetaan projekti, mutta sen tuomia mahdollisuuksia tai syitä sen toteuttamiseen ei käytetä kaikkialla organisaatiossa. Tällöin käy helposti niin, että projektin alkamisen jälkeen kuullaan, että esimerkiksi johdossa halutaankin jotain muuta. Nämä yllätykset tuovat projektiin negatiivisia fiiliksiä ja vaikeuttavat sen läpiviemistä. Siksi on tärkeää tehdä huolellinen määrittely projektin alussa. Näin saadaan heti kaikki oleelliset ihmiset osallistettua ja erilaiset näkökulmat nostettua esiin, Aki kertoo.

- Usein unohtuu, että eri ihmisillä organisaation sisällä on erilaisia tavoitteita ja drivereita, jotka ajavat heidän päivittäistä työtään. Jos näitä näkökulmia ei oteta huomioon, syntyy ristiriitoja. Pahimmillaan seurauksena on, että projektille asetetaan väärät tavoitteet tai jokin hieno mahdollisuus jää hyödyntämättä. 

Fasilitoiva työtapa vaatii ammattitaitoa

Jos fasilitoivaan työtapaan ei ole riittävästi eväitä, ongelmaksi muodostuu yleensä se, ettei asioita osata rajata tai lähdetään keskittymään vääriin asioihin. On tärkeää ymmärtää kokonaiskuva ja nähdä, miten projekti siihen suhtautuu. 

- Täytyy olla valmius ymmärtää, että kaikkea ei voi tehdä kerralla. Pitää miettiä, mitä tehdään nyt heti ja mitä jätetään seuraaviin kehitysvaiheisiin. On tärkeää avata asioita ja laajentaa näkökulmaa, mutta yhtä tärkeää on muistaa sulkea asiat järkeväksi kokonaisuudeksi. Eli tulee osata fasilitoida prosessia kiinni. Kun fasilitoinnin menetelmät ovat hyvin hallussa, saadaan asioista tehokkaasti muodostettua kattava kokonaiskuva, joka osataan rajata järkevästi toteutettaviksi kokonaisuuksiksi. Tällöin saadaan hommia tehokkaasti eteenpäin. 

Akiin voit olla yhteydessä liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen merkeissä: aki.ovaska@crasman.fi.

 

Crasman avatar