Familon

Toteutimme Familonille monikanavaisen verkkopalvelun, joka mahdollistaa elämyksellisen ja henkilökohtaisen asiakas­kokemuksen.
Pelkkä kauppapaikka verkossa ei enää riitä. Kun Familon halusi kasvattaa näkyvyyttään ja liikevaihtoaan sähköisissä kanavissa uudella verkkokaupalla, Crasman toteutti heille monikanavaisen kauppapaikan. Rakensimme verkkopalvelun, joka mahdollistaa elämyksellisen ja henkilökohtaisen asiakaskokemuksen, erinomaisesta käytettävyydestä tinkimättä.

Tavoitteena myyvä ja palveleva verkkokauppa

Familonin tavoitteena on olla hyvän unen ja hyvän olon ammattilainen verkossa, joten he tarvitsivat brändin mukaisen myyvän ja palvelevan verkkokaupan. Verkkokaupan tulisi kestää aikaa sekä kasvattaa Familonin liikevaihtoa verkossa. Ratkaisun piti olla monikanavainen ja mahdollistaa lähivuosien asiakaskokemuksen kehittämiselle asetettavat tarpeet. Verkkokaupan avulla haluttiin lisätä brändin näkyvyyttä, syventää asiakasuskollisuutta ja todentaa digitaalisten markkinointi- ja brändi-panostuksien tuomaa hyötyä.

Verkkokauppa joka tuo brändin lähemmäksi asiakasta

Verkkokauppaprojektiin ei lähdetty yksittäisen teknologiaprojektin näkökulmasta, vaan kauppa huomioitiin suunnittelussa osana kokonaisvaltaisempaa asiakaskokemusta. Nykyasiakas odottaa henkilökohtaisuutta ja vaivatonta liikkumista kanavasta toiseen – kivijalasta mobiililla verkkokauppaan ja takaisin.

Hyvä käytettävyys on verkkopalvelun perusoletus, mutta ostajat toivovat myös elämyksiä ja käyttökokemuksellista ’taikaa’. Koska asiakkaat odottavat palvelulta yhä enemmän sitoutuakseen brändiin ja innostuakseen siitä, toimme kokemuksellisuutta ja persoonallisuutta Familon-verkkokaupan käyttöliittymään ja visuaaliseen ilmeeseen. Mahdollisuus ostaa helposti juuri itselleen sopivia tuotteita tuo brändin lähemmäksi asiakasta.

Viestinnän ja markkinoinnin digitalisaatio

Familonin verkkosivusto laajennettiin verkkokaupaksi. Yksi sivusto erillisten verkkokaupan ja –sivuston sijaan mahdollistaa asiantuntija-artikkeleiden ja tuotemyynnin keskittämisen samaan brändinmukaiseen verkkopalveluun. Kokonaisuuteen kuuluvan aineistopankin ansiosta kuva- ja tekstisisältöjä voidaan hallita keskitetysti, mikä nopeuttaa ja selkeyttää sivuston ylläpitoa.

Viestinnän ja myynnin linkittäminen onnistuu saumattomasti esimerkiksi Familonin somesisältöjä hyödyntävässä Inspiroidu-osiossa, jossa kuvissa esiintyvien tyylien sisältämät tuotteet tarjotaan helposti asiakkaiden ostettavaksi.

Julkaisun jälkeen jatkokehityksessä on esimerkiksi Vuodevelho-palvelu, jolla käyttäjä voi koostaa helposti mieleisensä sänkypaketin. Verkkokaupan analytiikkaa kehitetään myös entistä laajemman asiakaskunnan tavoittamiseksi ja sivustolla jo aiemmin vierailleiden palvelemiseksi.

Tulokset

Familon.fi on moderni ja helppokäyttöinen verkkopalvelu, joka palvelee hyvän unen tuotteiden ja hyvän olon etsijöitä myös elämyksellisyydellä. Aktiivisten toimenpiteiden myötä Familon.fi-verkkokaupan myynti on jo ohittanut Familon-tehtaanmyymälän ja kauppapaikan tunnettuus kasvaa tasaisesti.