Verkkosivustot ja verkkopalvelut

Verkkosivustot ja verkkopalvelut

Verkkosivustot ovat muuntumassa viestinnällisistä sivustoista yhä enemmän operatiivisiksi verkkopalveluiksi, jotka mahdollistavat asioinnin verkossa kellon ympäri. Yrityksen oma verkkosivusto on tärkein myynnin ja markkinoinnin kanava. Hyvän hakukonelöydettävyyden edellytyksenä on laadukas sisältö, jota voidaan tukea hakukoneoptimoidulla verkkosivustolla ja hakukonemarkkinoinnilla.

Verkkopalvelut ja verkossa asiointi

Verkkopalvelu on kattotermi kaikille sähköisen asioinnin palveluille. Verkkopalvelu sisältää usein kytköksiä muihin järjestelmiin, jotka mahdollistavat esimerkiksi varauksen tekemisen, asiakastietojen päivittämisen tai tilaushistorian tarkastelun. Sidosryhmille, kuten yrityskumppaneille tai kanta-asiakkaille, suunnattuja käyttäjän tunnistautumista vaativia verkkopalveluita kutsutaan ekstranet-palveluiksi. Kokonaan oma verkkopalvelutyyppinsä ovat verkkokaupat, joihin useimmiten sisältyy integraatioita maksu-, tuotehallinta-, varastonhallinta- ja logistiikkajärjestelmiin.

Liiketoiminnan tavoitteet ja analytiikka kehitystä ohjaavina tekijöinä

Sekä viestinnällisille verkkosivustoille että operatiivisille verkkopalveluille pitää pystyä asettamaan tavoitteita, joiden toteutumista seurataan. Kävijäseuranta kerää tietoja sivuston tai palvelun käyttäjistä, suosituimmista sisällöistä, saapuvan liikenteen lähteistä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Analytiikassa asiantuntija tutkii näitä tietoja ja tekee niiden perusteella konkreettisia ehdotuksia palvelun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Ota yhteyttä!

Ratkaisuun liittyvät asiakkaat

Ratkaisuun liittyvät teknologiat