Akeneo PIM – Rikkaan tuotetiedon hallinta

Akeneo PIM on avoimen lähdekoodin PIM-ratkaisu eli rikkaan tuotetiedon hallintajärjestelmä, joka ei sido sinua tiettyyn tuottajaan. Tältä sivulta löydät kuvailun Akeneo Community ja Enterprise -palvelutasojen kaikista ominaisuuksista.

PIM tulee sanoista Product Information Management. Se on järjestelmä, joka kokoaa yhteen kaiken yrityksen ulkopuolelle välitettävän tuotetiedon: hinnat, taustajärjestelmien tekniset tuotetiedot, tuotekuvat, jälleenmyyjien tarvitsemat tiedot, ohjeet, tuotekuvaukset, myymälätulosteet ja kieliversiot. 

PIM-ratkaisun avulla kaikki kaupallinen tuotetieto on käyttäjästä, kielestä ja kanavasta riippumatta ajantasaista ja yhdenmukaista. Laadukas ja rikas tuotetieto parantaa tuotteiden hakukonenäkyvyyttä, kehittää markkinointia ja edistää myyntiä.


Akeneo PIM

Avoimen lähdekoodin Akeneo PIM-ratkaisu sisältää kaikki yleiset ja tehokkaat tuotehallinnan toiminnallisuudet eikä sido sinua tiettyyn tuottajaan. Valmiiden moduulien ansiosta Akeneo mukailee vaivattomasti yrityksesi kehitystä ja tukee tavoitteiden saavuttamista: alustan laajentaminen ja toiminnallisuuksien lisääminen on erittäin kustannustehokasta.

Akeneo sopii sekä B2B- että B2C-yritysten tarpeisiin. Valmiiden integraatioiden määrä on kattava ja erityisen hyvin järjestelmä sulautuu verkkokauppoihin. Se on vaivaton valinta myös ajan kuluessa, sillä tietoturva ja alustapäivitykset tulevat Akeneolta.

Valittavissasi on yrityksesi tarpeiden ja tavoitteiden mukaan kaksi tasoa: Akeneo Community Edition ja Akeneo Enterprise Edition. Akeneo-spesialisti Tommi Poikolainen eritteli niiden ominaisuudet ja soveltuvuudet erityyppisiin ja erikokoisiin liiketoimintoihin. 


Akeneo Community Edition PIM-ratkaisu

Community Edition on Akeneon edullisempi, perustasoinen tuotetiedon hallintajärjestelmäversio. Se sisältää kaikki yleiset ja tehokkaat tuotehallinnan toiminnallisuudet.

Akeneo Community Edition sopii erityisesti asiakkaille, joiden kannattaa hallita tuotetietoaan massana yhdellä tai useammalla kanavalla, kuten verkkokaupan kanavat, mobiili, printti ja kieliversiot.

Akeneo-ratkaisu on helppo ottaa käyttöön. Sen saa hetkessä pystyyn, vaivattoman käyttöliittymän ansiosta voit heti alkaa tehdä tuottavaa työtä ja tuotetiedon hallinta on valmiiksi mietitty kokonaisuus. 

Mitä tuotetiedon hallinnan ominaisuuksia Akeneo Community Edition PIM-ratkaisu sitten sisältää?

Tuotteiden hallinta massana, sisältäen jonotustoiminnan

Tuotteiden käsittely massana on Akeneo-ratkaisussa helppoa muokattavien ja tallennettavien tuotelistojen ja näkymien avulla. 

Tuotteiden massamuokkaukseen tarkoitetut toiminallisuudet ovat kattavat. Niitä tukee jonotustoiminnallisuus, joka suorittaa muokkaukset taustalla ja ilmoittaa käyttäjälle toiminnallisuuden valmistumisesta. Sen ansiosta voit tehdä muita asioita myös raskaiden massamuokkausten aikana. 

Valmiusaste

Tuotelistauksessa esitetty valmiusaste kertoo käyttäjälle selkeästi, jos tuotteelta puuttuu kanavalle vaadittua tietoa sekä sen, miten paljon puutteita on. 

Vaaditut tuotetiedot voit määrittää kanavakohtaisesti. Suodattamalla tuotelistan valmiusprosentin mukaan saat nopeasti selkeän kuvan tuotteista, joiden tieto vaatii lisätyötä.

Tuotetyypit

Akeneo tukee perustuotteiden lisäksi sen erilaisia variaatioita.

Voit esimerkiksi luoda t-paidalle yhden helposti hallittavan kehyksen ja asettaa väri- ja kokovaihtoehdot tuotteen variaatioiksi. 

Kategoriarakenteet

Voit rakentaa jokaiselle kanavalle oman kategoriarakenteen käännöksineen. Se mahdollistaa tuotteiden ryhmittelyn eri kanaville sopivilla tavoilla.

Tuoteassosiaatiot

Akeneo mahdollistaa tuoteassosiaatioiden (kuten liittyvät tuotteet, tyrkytettävät tuotteet jne) luonnin eri tuotteiden välille.

Export- ja import-profiilit

Export- ja import-profiilien ansiosta voit tuoda ja viedä dataa Akeneoon tai Akeneosta muihin järjestelmiin manuaalisesti tai ajastetusti.  

Voit esimerkiksi luoda eri tavarantoimittajille ulkoiset kansiot, jonne he voivat siirtää omat tuotetietonsa erilaisissa tiedostoformaateissa ja siirtää tiedot sieltä edelleen omaan tuotetiedonhallintaasi.

Voit myös jakaa jälleenmyyjille tietoa verkko-osoitteeseen tai muuhun kohteeseen ajastetusti.

Käyttöoikeuksien ja käyttäjän käyttöliittymän hallinta

Käyttöoikeuksia muokkaamalla voit rajata pääsyä tietoihin käyttäjän roolin perusteella . Lisäksi voit optimoida tuotehallinnan käyttöliittymän niin, että se esittää käyttäjälle vain hänelle oleellista tietoa.

Tuoteperheiden, attribuuttien ja attribuuttiryhmien hallinta

Tuoteperheiden avulla voit luoda tuotepohjia, jotka sisältävät erilaisille tuotteille tyypillisiä ja oleellisia tuoteattribuutteja eli -ominaisuuksia. Yksi tuoteperhe voi olla esimerkiksi elektroniikka, toinen taas vaatteet, joista ensimmäinen sisältää yksityiskohtaista teknistä tuotetietoa, toinen taas koko -, väri- ja hintatiedot. 

Tuoteattribuutteja voi luoda loputtomasti. Attribuutteja on myös mahdollista ryhmitellä niin, että ominaisuudet voi jakaa tuotekortille loogisiin kokonaisuuksiin. Toimenpide helpottaa samalla attribuuttien massakäsittelyä esimerkiksi tuoteperheiden ominaisuuksia muokattaessa.

Akeneo sisältää kattavasti erilaisia attribuuttityyppejä, kuten perustekstikenttä tai mittayksikkökenttä. Ominaisuuksia voi myös muuntaa automaattisesti kanavan mukaan, esimerkiksi kilogrammat milligrammoiksi tai sentit tuumiksi.

Valuutat ja kieliversiot

Akeneossa voit asettaa jokaiselle kanavalle eri valuuttoja ja kieliversioita. Voit myös halutessasi määrittää tuotteiden attribuuttien arvot kanava-, kieli- ja valuuttakohtaisesti. 

Kattavat rajapinnat (API)

Akeneo tarjoaa kattavat ja laadukkaat rajapinnat (API). Niiden avulla muut liiketoiminnan järjestelmät, kuten toiminnanohjausjärjestelmä, voidaan integroida Akeneoon.

Monet yleiset integraatiot löytyvät Akeneosta myös valmiina moduuleina.

Historia ja kommentointi

Kaikki tuotetietojen ja asetusten muutokset sekä muutosten vastuuhenkilön tiedot kirjautuvat lokiin. Sen ansiosta muutosta edeltävät arvot ja muutokset tehnyt taho on helppo jäljittää ongelmatilanteissa.

Tuotetietoihin voi myös lisätä kommentteja, jolloin tuotteen tietoja koskevat keskustelut pysyvät hallitusti yhdessä paikassa. 


Siirtyminen Akeneo Community Editionista Akeneo Enterprise Editioniin

Liiketoiminnan kasvaessa tai tarpeiden muuttuessa siirtymä Akeneo Community Editionista laajempaan Enterprise Editioniin on vaivatonta, sillä molemmat ratkaisut on rakennettu saman alustan päälle. 


Akeneo Enterprise Edition PIM-ratkaisu

Enterprise Edition on Akeneon laaja tuotetiedon hallintajärjestelmäversio.

Enterprise Edition on erityisen toimiva ratkaisu silloin, kun tuotetiedon rikastamiseen osallistuu paljon ihmisiä, prosessiin liittyy hyväksyntä tai rikastamiseen liittyy median käsittelyä eikä pelkkää lisäämistä. Laajempi tuotetiedonhallinta kannattaa myös silloin, kun tuotedataa on niin paljon, että tietojen generoiminen vaatii tekoälyä tai sääntöjä. 

Akeneo Enterprise Edition on vuosimaksullinen. Se sisältää luonnollisesti kaikki samat ominaisuudet kuin Community Edition. 

Mitä lisäominaisuuksia laajempi tuotetiedon hallintajärjestelmä tuo mukanaan?

PAM - Product Asset Management

PAM tulee sanoista Product Asset Management. Se on työkalu, jonka avulla voi massakäsitellä tuotteisiin liittyvää mediaa, kuten kuvia, videoita tai tiedostoja. PAMin avulla voit esimerkiksi automatisoida kuvakokojen ja -laadun muunnokset ja skaalaukset.

PAM-työkalun avulla voit myös tuoda mediaa kätevästi massana ja hakea sitä suoraan ulkoisilta palvelimilta.

Versiointi

Entreprise Edition tuo mukanaan versiointityökalun, jonka avulla voit esimerkiksi palata  kätevästi vanhaan tuotetietoversioon virheen tapahtuessa.

Hyväksyntäprosessi

Enterprise Edition mahdollistaa hierarkisen hyväksyntäprosessin. Voit siis määrittää eri käyttäjille esimerkiksi oikeudet tarkistaa, korjata ja hyväksyä tuotetiedot ennen julkaisua. 

Teamwork-toiminnallisuus

Teamwork-toiminnallisuus mahdollistaa tuotetiedon rikastamiseen liittyvien projektien luonnin ja niiden statuksen seuraamisen sekä projektin tehtävien osoittamisen tietyille henkilöille. 

Tuotetietojen automaatio

Tuotetietojen automaatiolla voit asettaa halutut tuotetiedot generoitumaan itsestään räätälöitävien sääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi tuotteen kokotieto voi perustua automaattisesti leveys- ja korkeustietoihin.

Tuotetietojen referenssit

Tuotetietojen referenssit mahdollistavat samojen tuotetietojen, kuten brändi, logo ja ohjeet, jakamisen eri tuotteiden kesken. Toiminnon ansiosta saat tehostettua samoja tietoja sisältävien tuotteiden hallintaa.

Laajemmat käyttöoikeudet

Enterprise Editionissa käyttöoikeuksien hallinta on viety vielä Community Editionia  yksityiskohtaisemmalle tasolle. 

Entreprise Editionissa voit määrittää käyttöoikeudet tuotetietotasolla, jolloin pystyt esimerkiksi antamaan toiselle käyttäjäryhmälle oikeuden hallita vain englanninkielisiä tuotteiden kuvauksia ja toiselle pelkkiä hintatietoja.

Franklin Insights -tekoäly

Franklin on tekoälyyn pohjautuva tietopankki, joka linkittää Akeneo Enterprisen yli 50 miljoonaan suoraan tuottajilta tulevaan tuotetietoon.

Franklinille voi luoda erilaisia sääntöjä, joiden perusteella se hakee dataa tietokannastaan ja tarjoaa käyttäjälle sopivia ehdotuksia tuotetietojen päivitykseen.

Akeneo CSM - Customer Success Manager

CSM eli Customer Success Manager vastaa nimensä mukaisesti Akeneo Enterprise Edition -asiakkaan projektin onnistumisesta. Hän on asiamiehesi. Ihminen, joka huolehtii, että Akeneon myynti, palvelut, kehittäjät ja tekninen tuki osaavat toimia parhaaksesi.

Yksinkertaistetusti sanottuna Customer Success Managerin tärkein työ on varmistaa, että saat PIM-investoinnistasi irti kaiken mahdollisen liiketoimintahyödyn. 


Crasman – kokemusta ja suomenkielistä käyttäjätukea

Crasman on kokenut digiliiketoiminnan kumppani. Meillä on syvä ja laaja osaaminen liiketoimintastrategiaa tukevien verkkopalveluiden, verkkokauppojen ja PIM-ratkaisujen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Järjestelmän toimittamisen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme Akeneo-käyttäjätukea suomeksi ja englanniksi sekä puhelimitse että sähköisen tukijärjestelmän kautta arkisin klo 9-17.

Ota yhteyttä, niin jutellaan yhdessä yrityksellesi sopivimmasta ratkaisusta!

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Opas

Lataa maksuton PIM-opas

Opas käy läpi kuusi tilannetta, joissa PIM tuo yritykselle selvää säästöä ja tehostaa työtä.

Lue lisää

Blogi

PIM hyödyttää laajasti

Mitä PIM tarkoittaa tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja IT:n näkökulmista?

Lue lisää

Case

Halti

Haltin tuotetietojen hallinnointi yhdenmukaistettiin keskitetyllä PIM-järjestelmällä.

Lue lisää

Case

Intersport

Intersportin laajaa verkkokauppakokonaisuutta ohjaavat Crasmanin ratkaisut.

Lue lisää

Blogi

Kohti fiksua tuotetiedon hallintaa

Miten perustella investointi tuotetiedon hallintaan?

Lue lisää

Blogi

Tuotetiedon hallinta

PIM, PLM ja PDM – mitä ne tarkoittavat?

Lue lisää