Tuotetiedon hallinta

Hyvin toteutettuna tuotetiedon hallinta (PIM) ja tiedon rikastaminen ovat yritykselle kilpailuetu ja arvokasta pääomaa, jota voi hyödyntää joustavasti kaikissa kanavissa. Verkkokaupat ja -palvelut, myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, kivijalkaliikkeet ja jälleenmyyjät tarvitsevat ajantasaista ja yhdenmukaista rikasta tuotetietoa. Tieto usein elää tuotepäälliköiden ja työntekijöiden sähköposteissa, exceleissä ja y-asemilla hallitsemattomasti, jolloin tuotetiedosta saatava kilpailuetu häviää.

Keskitetysti hallittu ja rikas tuotetieto luo säästöjä organisaation sisäisissä prosesseissa ja näkyy kuluttajille, kumppaneille, jälleenmyyjille ja yritysasiakkaille yhdenmukaisena kanavasta riippumatta.