Tuotetiedon hallinta

Lataa opas: Tarvitsemmeko PIM-järjestelmän?

Tuotetiedon hallinta (PIM) on ratkaisu, joka tuo järjestyksen ja joustavuuden tuotetietojen päivittämiseen, ylläpitoon ja koostamiseen. Usein markkinoinnin ja myynnin hyödyntämä rikas tuotetieto elää tuotepäälliköiden ja työntekijöiden sähköposteissa, exceleissä ja y-asemilla. Teknisille tiedoille on yleensä oma paikkansa toiminnanohjausjärjestelmässä, mutta asiakkaille suunnattu rikas tuotetieto on hajallaan ja vaikeasti hallinnoitavissa.

Mikä PIM on?

PIM on koti tiedoille, jotka suunnataan yrityksen asiakkaille ja sidosryhmille. Se tarjoaa sisällöt kaikkiin myynnin ja markkinoinnin julkaisukanaviin, esimerkiksi verkkosivustolle, verkkokauppaan, kuvastoihin, tarjouksiin ja kivijalan hyllynkulmille. PIM-järjestelmän lisäksi tuotteisiin liittyviä prosesseja ja elinkaarta hallinnoidaan mm. PLM ja PDM -järjestelmillä, lue lisää käsitteiden eroista blogistamme: PIM, PLM ja PDM - mitä ne oikeasti tarkoittavat.

Käytännössä PIM on tietokanta, johon keskitetään kaikki yrityksen avaintiedot:

  • tekniset tuotetiedot taustajärjestelmistä (esimerkiksi mitat, materiaalit, koot, asiakaskohtaiset hinnat)
  • tuotekuvat
  • markkinoinnillinen sisältö eli rikas tuotetieto (esimerkiksi lyhyet ja pitkät kuvaukset, tuotekohtaiset ohjeet ja myymälätulosteet)
  • kieliversiot.

Mitä hyötyjä?

Hyvin toteutettu PIM on yritykselle kilpailuetu, koska se nopeuttaa tuotteiden saamista markkinoille. Useimmiten PIM tuo välittömiä säästöjä päällekkäisten töiden vähentymisen ja prosessien selkiintymisen ansiosta. Samat, ajantasaiset tiedot ovat kaikkien käytettävissä. PIM:iin tehdyt päivitykset tulevat voimaan heti kaikissa digitaalisissa kanavissa. Tarjousten, kuvastojen ja esitteiden luominen helpottuu merkittävästi automatisoitujen kuvakonversioiden ja taiton ansiosta.

Arjen työn konkreettisia hyötyjä PIM:stä:

  • sekalaisia Excel-tiedostoja ei enää tarvita
  • kopioi-leikkaa-liimaa-urakointi päättyy
  • tietojen vanhenemisen riski vähenee merkittävästi
  • taittotyö vähenee ratkaisevasti
  • kieliversioiden hallinnointi helpottuu
  • kuvien versiointi automatisoituu.

Miten Crasman asiaa lähestyy?

Crasman luo PIM-toteutukset asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin sovitetusti. Suunnitteluvaiheessa tutkitaan nykyiset prosessit ja tarpeet, selvitetään pullonkaulat ja kipukohdat, ja huomioidaan myös tulevaisuuden tarpeet. Samalla luodaan ymmärrys PIM:n tuomista hyödyistä ja asetetaan tavoitteet toteutukselle. PIM-toteutus tehdään näiden suunnitelmien pohjalta projektina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lue lisää tuotetiedon hallinnasta Crasmanin blogista:

Ota yhteyttä!